Edukacija u biologiji

Student koji završi I ciklus studija studijskog programa Biologija, usmjerenje- Edukacija u biologiji osposobljen je za izvođenje nastavnog procesa  iz biologije u osnovnim i srednjim školama.