Raspored nastave

Raspored nastave u ljetnom semestru akademske 2023/24 (I ciklus studija) možete preuzeti ovdje:

Raspored predavanja i vježbi (I ciklus studija) ljetni semestar akademska 2023-24 20.03.

Raspored nastave u zimskom semestru akademske 2023/24 (II ciklus studija) možete preuzeti ovdje:

Raspored predavanja (II ciklus Genetika i molekularna biologija) ljetni semestar akademska 2023-24

Raspored nastave u zimskom semestru akademske 2023/24 (III ciklus studija) možete preuzeti ovdje:

Raspored predavanja (III ciklus studija) ljetni semestar akademska 2023-24