Raspored nastave

Raspored nastave u ljetnom semestru akademske 2021/22 (I ciklus studija) možete preuzeti ovdje final 09.05. 2022. Raspored nastave biologija ljetni semestar 2021-2022

Raspored nastave na III ciklusu možete pronaći ovdje Raspored predavanja III CIKLUS LJETNI S ak.21-22 (1)

Raspored nastave II ciklus akademska 2021/22 mozete preuzeti ovdje 03.03.2022. Raspored nastave biologija II ciklus ljetni semestar 2021-2022 Raspored predavanja i vježbi Ekomonitoring i bioinidikacija voda ljetni sem. 2022