Studijski ciklusi

Studij biologije na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli organizovan je u kroz III ciklusa.

I ciklus (240 ECTS) realizuje se kroz studijski program Biologija sa tri usmjerenja:

  • Edukacija u biologiji
  • Primijenjena biologija
  • Molekularna biologija

Više informacija o I ciklusu studija možete pronaći na I ciklus studija

Primjere testova sa ranijih prijemnih ispita možete pronaći na Test za prijemni ispit biologija 2018 Test za prijemni ispit biologija 2019

II ciklus (60 ECTS) realizuje se kroz tri studijska programa:

  1. Edukacija u biologiji
  2. Primijenjena biologija sa usmjerenjima:
  • Genetika i molekularna biologija
  • Biosistematika i fiziologija
  • Ekologija i zaštita prirode
  • Mikrobiologija
  • Primijenjena biologija

3. Ekomonitoring i bioindikacija voda

Više informacija o studijskim programima II ciklusa možete pronaći na II CIKLUS PRIMIJENJENA BIOLOGIJA , II CIKLUS EDUKACIJA U BIOLOGIJI i STUDIJSKI PROGRAM EKOMONITORING I BIOINDIKACIJA VODA.

III ciklus-više informacija o ovom ciklusu možete pronaći na III Ciklus_BIOLOGIJA