Studijski ciklusi

Studij biologije na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli organizovan je u kroz III ciklusa.

I ciklus (240 ECTS) realizuje se kroz studijski program Biologija sa tri usmjerenja:

  • Edukacija u biologiji
  • Primijenjena biologija
  • Molekularna biologija

Više informacija o I ciklusu studija možete pronaći na I ciklus studija

II ciklus (60 ECTS) realizuje se kroz tri studijska programa:

  1. Edukacija u biologiji
  2. Primijenjena biologija sa usmjerenjima:
  • Genetika i molekularna biologija
  • Biosistematika i fiziologija
  • Ekologija i zaštita prirode
  • Mikrobiologija
  • Primijenjena biologija

3. Ekomonitoring i bioindikacija voda

Više informacija o studijskim programima II ciklusa možete pronaći na II CIKLUS PRIMIJENJENA BIOLOGIJA , II CIKLUS EDUKACIJA U BIOLOGIJI i STUDIJSKI PROGRAM EKOMONITORING I BIOINDIKACIJA VODA.

III ciklus-više informacija o ovom ciklusu možete pronaći na III Ciklus_BIOLOGIJA