Molekularna biologija

Usmjerenje Molekularna biologija pruža fundamentalne teoretske osnove, sprovođenje i razumijevanje rezultata istraživanja životnih procesa ljudi, životinja, biljaka ili drugih živih organizama na nivou ćelije. Ipak iako su znanja i istraživanja u molekularnoj biologiji fundamentalna, molekularni biolozi se prepoznaju i potrebni su u širokom spektru zanimanja jer se osposobljavaju za primjenu stečenog temeljnog znanja o ćeliji, molekularnoj fiziologiji, genetici, ekologiji i drugim područjima u svojim karijerama