STUDIJ BIOLOGIJE

Studij biologije na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli organizovan je u kroz III ciklusa.

I ciklus (240 ECTS) realizuje se kroz studijski program Biologija sa tri usmjerenja:

  • Edukacija u biologiji
  • Primijenjena biologija
  • Molekularna biologija

II ciklus (60 ECTS) realizuje se kroz dva studijska programa: Edukacija u biologiji i Primijenjena biologija sa usmjerenjima:

  • Genetika i molekularna biologija
  • Biosistematika i fiziologija
  • Ekologija i zaštita prirode
  • Mikrobiologija
  • Primijenjena biologija

III ciklus (doktorski studij biologije)