Primijenjena biologija

Student koji završi I ciklus studija studijskog programa Biologija, usmjerenje- Primijenjena biologija stiče teorijsko i praktično obrazovanje iz svih područja biologije (molekularne biologije, genetike, ekologije  i ekofiziologije, mikrobiologije, botanike, zoologije, fiziologije, histologije, embriologije,  evolucije itd.) čija glavnina poslova i zadaća zahtijeva visoki stepen stručnog znanja.