Terenska nastava iz Ekologije biljaka

Studenti četvrte godine Odsjeka za biologiju su realizirali terensku nastavu iz Ekologije biljaka na nekoliko lokaliteta u protekle dvije sedmice.
U prvom dijelu terenske nastave studenti su posjetili Zaštićeni pejzaž Bijambare fokusirajući se na istraživanje biodiverziteta flore i vegetacije tresetišta, tamnih četinarskih šuma, gorskih livada i vegetacije pukotina stijena pri ulazima u Bijambarske pećine.

U drugom dijelu terenske nastave, studenti su istraživali prioritetne stanišne tipove u konzervacijskim aktivnostima prema smjernicama Direktive o staništima – poplavne šume sa crnom johom i močvarne ekosisteme na obalama jezera Modrac i Šerićke bare.

Zadnji dio terenske nastave studenti su realizirali na području Zaštićenog pejzaža Konjuh, obilježavajući Evropski dan parkova 24. maj i fokusirajući se na endemo-reliktne biljne zajednice četinarskih šuma, bukovih šuma i kserotermnih kamenjara Konjuha.

Studenti su bili predvođeni predmetnom nastavnicom Dr.sc. doc. Jasminom Kamberović i višom asistenticom Mr.sc. Eminom Mešikić.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *