Odbrana projekta doktorske disertacije Mr.cs. Senada Memića, profesora biologije

UNIVERZITET U TUZLI

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Tuzla, 03.06.2021. godina

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E 

Mr.sc. Senada Memića profesor biologije, javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

Fitoakumulacijski potencijal samoniklih biljnih vrsta na zemljištu onečišćenom teškim metalima

u petak   11.06.2021. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli  sa početkom u 12 sati i 30 minuta

pred Komisijom u sastavu:

  1. sc. Samira Huseinović, vanredni profesor, predsjednik

za užu naučnu oblast: „Biosistematika i morfologija biljaka“

Prirodno-matematički fakultet Univerzuteta  u Tuzli

  1. sc. Sanida Bektić, vanredni profesor, član

za užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija biljaka“

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

  1. sc. Šefket Goletić, redovni profesor, član

za užu naučnu oblast„Inženjerska ekologija“

Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici

Pristup javnosti je slobodan.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *